پروژه آپ گلد؛

پروژه: طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی آپ گلد؛

مراحل پروژه: طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت و سئوی وبسایت و راه اندازی فروشگاه و نصب درگاه اینترنتی؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: – ؛

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۱/۱۰؛ (ده روز کاری)

لینک آدرس: http://upgold.ir