پروژه دلیجه؛

پروژه: طراحی و راه اندازی وبسایت شرکتی حلواشکری دلیجه؛

مراحل پروژه: طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت و سئوی وبسایت شرکتی؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۴۵۰هزار تومان ؛

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱؛ (سه روز کاری)

لینک آدرس: http://delijehalva.ir/

 

*وبسایت با کلیدواژه “کارخانه حلواشکری” صفحه اول جستجوی گوگل است.*