پروژه: مرجع روابط بین الملل 

مراحل پروژه: طراحی و توسعه و سئو وب سایت خبری مرجع علمی-تخصصی روابط بین الملل ؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل:

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰؛ (دو روز)

لینک آدرس: http://ircite.ir


کلید واژه:

تاریخ روابط بین الملل | جزوه روابط بین الملل | تئوری روابط بین الملل | نظریه روابط بین الملل | تئوری های روابط بین الملل | نظریه های روابط بین الملل | جزوه تاریخ روابط بین الملل | روابط بین الملل | سیاست خارجی | سیاست بین الملل | مطالعات منطقه ای | اخبار جهان | تحلیل اخبار جهان | اخبار بین المللی | تحلیل اخبار بین المللی | اخبار منطقه | تحلیل اخبار منطقه | نئورئالیزم | نوواقعگرایی | مرجع علمی-تخصصی روابط بین الملل | مقاله روابط بین الملل | مقاله علمی پژوهشی | مقاله علمی-تخصصی | مقاله علمی-ترویجی | مقاله ISI | ircite.ir |