پروژه کیان افراز

پروژه: خرید هاست و انتقال دامین و طراحی و راه اندازی وبسایت انتشارات کیان افراز؛

نام قالب: جی تو شاپ؛

مراحل پروژه: طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت و سئوی وبسایت؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۳۰۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های خرید هاست یک گیگابایت یکساله و خدمات طراحی شرکت ساینا)

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱؛ (ده روز کاری)

لینک آدرس: http://kianafraz.ir