پروژه گل و شکلات؛

پروژه: طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی گل و شکلات؛

نام قالب: فلت سام؛

مراحل پروژه: طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت و سئوی وبسایت و راه اندازی فروشگاه و نصب درگاه اینترنتی؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: – ؛

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱؛ (ده روز کاری)

لینک آدرس: http://golochocolate.ir