پروژه آریو

پروژه: خرید هاست و ثبت دامین و طراحی و راه اندازی وبسایت تولیدی محصولات غذایی؛

نام قالب: ناپولی؛

مراحل پروژه: خرید هاست و ثبت دامین و طراحی و راه اندازی وبسایت و سئوی وبسایت؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۱۵۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های ثبت دامین .ir و خرید هاست نیم گیگابایت یکساله و خدمات طراحی شرکت ساینا)

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶؛ (سه روز کاری)

لینک آدرس: http://ariohalva.ir