پروژه امنیت گستر مرکزی

پروژه: خرید هاست و دامنه و طراحی و راه اندازی و سفارشی سازی وبسایت شرکت امنیت گستر مرکزی؛

نام قالب: زیفایر؛

مراحل پروژه: خرید هاست و دامنه و طراحی و راه اندازی و سفارشی سازی وبسایت شرکت امنیت گستر مرکزی؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۵۰۰هزار تومان؛

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸؛ (۴ روز کاری)

لینک آدرس: http://csecurity.ir