پروژه بهترین دعا نویس

پروژه: خرید هاست و ثبت دامین و طراحی و راه اندازی وبسایت خدماتی بهترین دعا نویس؛

نام قالب: ظهور۳۱۳؛

مراحل پروژه: خرید هاست و ثبت دامین و طراحی و راه اندازی وبسایت و سئوی وبسایت؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۴۰۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های ثبت دامین .ir و خرید هاست نیم گیگابایت یکساله و خدمات طراحی شرکت ساینا)

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷؛ (سه روز کاری)

لینک آدرس: http://bestprayer.ir