پروژه رستاک؛

پروژه: طراحی و راه اندازی وبسایت شرکتی معماری رستاک؛

مراحل پروژه: خرید میزبانی و هنتقال دامنه و طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت و سئوی وبسایت شرکتی؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۵۰۰هزار تومان ؛

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱؛ (سه روز کاری)

لینک آدرس: http://rastuk.com/